OFERTA

  • Usługi magazynowe wózkami podnośnikowymi.
  • Transport materiałów naczepami samowyładowczymi o objętości 50m³ i ładowności 24t.
  • Transport maszyn i urządzeń naczepą niskopodwoziową.
  • Transport ładunków pojazdem o ładowności 1,4t.
  • Przewóz nieczystości pojazdem asenizacyjnym o pojemności zbiornika 12,8 m³
  • Przewóz kontenerów pojazdem wyposażonym w urządzenie hakowe
  • Usługi sprzętem budowlanym – ładowarki.
  • Usługi warsztatowe
  • Doradztwo do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

NASZ SPRZĘT

PRZEJDŹ DO GALERII